Tag: historia klasa 2 szkoły branżowej

13 sierpnia 2020 Gosia 0 Comments

Nowy rodzaj szkoły

Reforma edukacyjna z 2017 roku wprowadziła wiele zmian w systemie edukacji w Polsce. Zniknęły gimnazja, a zamiast nich wprowadzono ośmioletnią szkołę podstawową i czteroletnie liceum (bądź pięcioletnie technikum). To jednak nie jedyne nowości, jakie zaproponowało uczniom Ministerstwo Edukacji Narodowej. Na polskiej mapie edukacyjnej pojawiły się także trwające trzy lata szkoły branżowe, które zastąpiły zasadnicze szkoły zawodowe. W związku z powstaniem nowej jednostki edukacyjnej, nastała konieczność opracowania dla jej uczniów zupełnie nowych podręczników zgodnych z aktualną podstawą programową. Publikację do nauki historii stworzyło m.in. wydawnictwo Operon. Tania Ksiazka – Historia 2. Podręcznik. Szkoła branżowa I stopnia (https://www.taniaksiazka.pl/historia-2-podrecznik-szkola-branzowa-i-stopnia-janusz-ustrzycki-p-1377980.html) to publikacja stworzona właśnie z myślą o absolwentach ośmioletnich szkół podstawowych, którzy postanowili zdawać do szkoły branżowej. Podręcznik do klasy drugiej zawiera treści dotyczące wydarzeń porozbiorowych aż do wybuchu II wojny światowej. Jego autorzy ułożyli treści w taki sposób, by uwzględnić fakt, że na naukę historii w szkołach branżowych I stopnia w drugiej klasie przewidziano jedynie jedną godzinę w tygodniu.

Czytelny układ

Historia 2. Podręcznik. Szkoła branżowa I stopnia został podzielony na pięć działów o mniej więcej równej długości. Rozdziały zatytułowano w następujący sposób:

  • Sprawa polska w pierwszej połowie dziewiętnastego wieku
  • Ziemie polskie i ich mieszkańcy od połowy dziewiętnastego wieku do wybuchu Wielkiej Wojny w 1914 roku 
  • I Wojna Światowa (Wielka Wojna)
  • Świat w okresie międzywojennym (dwudziestolecie międzywojenne)
  • II Rzeczpospolita.

Treści w podręczniku wydawnictwa Operon dobrano w taki sposób, by przedstawić uczniom najważniejsze wydarzenia ostatnich dwóch stuleci oraz wskazać ich wpływ na dalszy rozwój świata i obecną sytuację geograficzną, gospodarczą czy polityczną. Fakt, że uczniowie korzystający z podręcznika poznają wszystkie istotne fakty z historii powszechnej, sprawia, że młodzi ludzie kończący szkołę i wchodzący na rynek pracy, lepiej rozumieją rozgrywające się wokół nich procesy.

Publikacja przyjazna uczniowi

Autorzy Historia 2. Podręcznik. Szkoła branżowa I stopnia zadbali o to, by treści zaprezentowane w podręczniku były jak najbardziej atrakcyjne dla młodego człowieka. Z tego powodu w publikacji znajduje się wiele map, ilustracji oraz tekstów źródłowych, pomagających w zrozumieniu omawianej epoki. Podręcznik obfituje także w wykresy i zdjęcia, które również okazują się pomocne w wizualizowaniu zagadnień omawianych na zajęciach.

Ludzie zdjęcie autora freepik - pl.freepik.com