Dzień: 3 sierpnia 2020

3 sierpnia 2020 Gosia 0 Comments

Zrozumienie własnej kultury

Zdobycie wiedzy na temat historii literatury oraz języka jest kluczowe dla zrozumienia zjawisk w kulturze mających miejsce w dzisiejszym świecie. Literatura i malarstwo, zwłaszcza w okresie postmodernizmu i współczesności, pełne są bowiem nawiązań do dzieł sztuki powstałych w minionych wiekach. Z tego powodu nawet uczniowie, którzy uważają się za umysły ścisłe i nie planują zdawać rozszerzonego polskiego na maturze, powinni poznać chociaż najważniejsze utwory i style literackie z poszczególnych okresów w przeszłości. Oblicza epok. Język polski. Podręcznik. Klasa 2. Część 2. Liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony (https://www.taniaksiazka.pl/oblicza-epok-jezyk-polski-podrecznik-klasa-2-czesc-2-liceum-i-technikum-zakres-podstawowy-i-rozszerzony-p-1405863.html) to pozycja, w której w bardzo dokładny i ciekawy sposób opisano dwie kluczowe dla kultury polskiej epoki literackie, a mianowicie romantyzm i pozytywizm. Literaturoznawcy podkreślają, że to właśnie w dziewiętnastym wieku powstało najwięcej dzieł, której ukształtowały polską świadomość narodową i polski sposób myślenia, dlatego też warto zapoznać się dogłębnie z treściami zaznaczonymi w podręczniku.

Chronologiczny układ treści

Autorzy publikacji Oblicza epok. Język polski. Podręcznik. Klasa 2. Część 2. Liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony zdecydowali się na chronologiczne ułożenie treści. Uczniowie korzystający z tej pomocy naukowej na początku roku szkolnego poznają zatem wiersze i fragmenty prozy, które powstały najwcześniej, by stopniowo coraz bardziej zbliżać się do czasów współczesnych. Taki układ podręcznika pozwala lepiej zrozumieć obecne w różnych tekstach nawiązania oraz związki przyczynowo-skutkowe, a także polemikę poszczególnych pisarzy z innymi artystami, tworzącymi wcześniej. Podręcznik Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych został ponadto podzielony na różne sekcje, porządkujące sposób prowadzenia lekcji:

  • Wartości i postawy – w tej sekcji wyszczególniono, jakie wartości oraz idee przyświecały autorom poszczególnych autorów
  • U źródeł tekstu – w tej rubryce znajdują się informacje o kontekście powstania oraz genezie danego dzieła
  • O twórcy – ramki pod tym tytułem zawierają krótkie biografie pisarzy, poetów i malarzy
  • Tekst – w tej sekcji znajdują się wiersze oraz fragmenty utworów napisanych prozą, w tym fragmenty lektur
  • Wypowiedź pisemna – tutaj uczniowie znajdą polecenia, by stworzyć samodzielnie wypowiedź pisemną na dany temat
  • Ćwiczenia – ta sekcja dotyczy przede wszystkim tematów językowych odnoszących się do gramatyki i semantyki
  • Infografiki – w atrakcyjny sposób prezentują one informacje, ułatwiając ich zapamiętanie.
Szkoła zdjęcie autora pressfoto - pl.freepik.com